Меню
Остання редакція: 25 лютого 2018

Попередній захист дисертації

      23 лютого 2018 Ракул Інна Олександрівна представила на попередній розгляд дисертаційну роботу на тему: "Створення та оцінка вихідного матеріалу для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 - селекція і насінництво.

       

Після доповіді Ракул І.О. про результати досліджень, було поставлено низку запитань, на які доповідач дала змістовні відповіді. 

   Рецензентами дисертаційної роботи були: доктор с.-г. н., професор, декан факультету агрономії С. П. Полторецький, к. с.-г. н. Уманської ДСТ НААН України С. Г. Труш, к. с.-г. н., викладач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського НУС І. П. Діордієва. Після їх виступу слово було надано науковому керівнику доктору с.-г. н., професору Л. О. Рябовол, яка позитивно охарактеризувала здобувача та його роботу.

   

   Усі виступаючі позитивно оцінили дисертаційну роботу І. О. Ракул та рекомендували до подання в спеціалізовану вчену раду до захисту зі спеціальності 06.01.05 – селеція і насінництво.