Меню

Полянецька Ірина Олегівна

Полянецька Ірина Олегівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: доцент
Email: genetika2015@udau.edu.ua

 

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

 

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Полянецька Ірина Олегівна
Посада Доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології 
Освіта Уманський державний аграрний університет, 2004 рік,
Вчений агроном за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство»
Диплом ЕР №25450289, 17 червня 2004 року
Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук. Диплом ДК № 011401 від 01 березня 2013 року..
Спеціальність 06.01.05 — «Селекція і насінництво».
Аспірантура 2007-2010 рр., Уманський державний агарний університет
Тема дисертаційної роботи Селекційно-генетичне покращення Triticum spelta L. та використання її в селекції Triticum aestivum L. 
Останнє підвищення кваліфікації Білоцерківський національний аграрний університет Програма підвищення кваліфікації: Методологія викладання дисциплін: «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» та  «Генетика» для здобувачів вищої освіти навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК00493712/0001208-17 від 17 листопада 2017 року.
Нагороди, звання Грамота Уманського національного університету садівництва (2017 р.)
Грамота Уманського національного університету садівництва (2018 р.)
Стаж роботи: загальний – 17,10 роки
педагогічний – 11 років
Дисципліни, що викладає: «Молекулярна генетика та генетична інженерія»,  «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур», «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів»
Сфера наукових інтересів Селекція, генетика.
Тема дослідження «Селекційно-генетичне покращення зернових культур»

 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ
Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз даних Scopus та Web of Science:
1. Riabovol L. O., Diordiieva I. P., Riabovol Ya. S., Polyanetska I. O., Lubchenko A. I. and Novak Zh. M.  Triticale breeding improvement with the use of spelt wheat (Triticum spelta L.).  Journal of food, agriculture and environment. 2018. Vol. 16. № 1. P. 54-58. Scopus
Монографії:
1. Пшениця спельта / Г. М. Господаренко, П. В. Костогриз, В. В. Любич, Ф. М. Парій, С. П. Полторецький, І. О. Полянецька, Л. О. Рябовол, Я. С. Рябовол, О. Г. Сухомуд / За аг. ред.. Г. М. Господаренка – К.: ТОВ «Сік груп Україна», 2016. – 312 с.
2. Любич В. В., Полянецкая И. О., Возиян В. В.. Использование Triticum aestivum L. для повышения продуктивности пшеницы. – Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 2016. – 252 с.
.
Статті у наукових фахових виданнях України з переліку МОН:
3. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Любич В. В., Полянецька І. О. Круп’яні властивості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. №1. С. 56–67.
4. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Геометричні параметри зернівок пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії. Вісник Білоцерківського НАУ. 2017. №1. С. 98–109.
5. Полянецька І. О. Продуктивність спельтоподібних гібридів F2–F4 , отримані гібридизацією Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. Вип. 92. С. 199–206. 
6. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення. Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН». Чабани, 2017. Вип. 3. С. 192–199..
7. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В. Фізико-механічні властивості зерна різних сортів і ліній пшениць. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. № 2. С. 120–135.
8. Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. Вплив типу зерна пшениці на техніко-економічні показники круп’яного виробництва та кулінарну оцінку готового продукту // Вісник Уманського НУС. Умань. 2017. №1. С.38–44.
9. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Формування якості кондитерських виробів із борошна пшениць різних сортів і ліній // Вісник Уманського НУС. Умань. 2017. № . С. 35–43.
10. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Геометричні параметри зернівок пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії // Агробіологія. 2017. №1. С. 105–111.
11. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Любич В. В., Полянецька І. О. Круп’яні властивості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти // Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. №1. С. 12–16.
12. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В. Фізико-механічні властивості зерна різних сортів і ліній пшениць // Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. № 3. С. 11–18.
13. Полянецька І. О. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення // Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН». Чабани, 2017. Вип. 3. С. 192–199.
14. Рябовол Л. О., Кисельова М. І., Любич В. В., Полянецька И. О., Рябовол Я. С. Формування врожайності та вмісту білка в зерні спельтоподібдних гібридів F3–5, одержаних гібридизацією Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. // Селекція і насінництво. Харків. 2017. Вип. 111. С. 107–114.
15. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення. Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства НААН». Чабани, 2017. Вип. 3. С. 192–199.
16. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В. Фізико-механічні властивості зерна різних сортів і ліній пшениць. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. № 2. С. 120–135.
17. Господаренко Г. М., Мартинюк А. Т., Любич В. В., Полянецька І. О. Круп’яні властивості зерна різних сортів і ліній пшениці спельти. Вісник Дніпропетровського ДАЕУ. 2017. №1. С. 56–67.
18. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. Геометричні параметри зернівок пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії. Вісник Білоцерківського НАУ. 2017. №1. С. 98–109.
19. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Амінокислотний склад білка пшениці спельти залежно від сорту та лінії. Вісник Уманського НУС. 2016. № 1. С. 44–48.
20. Полянецька І. О. Продуктивність спельтоподібних гібридів F2–F4 , отримані гібридизацією Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2016. Вип. 89. С. 199–206.
21. Любич В. В., Полянецька І. О. Фотосинтетичні параметри посівів пшениці твердої озимої залежно від сорту. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань. 2021. С. 288–299.
22. Любич В. В., Полянецька І. О. Оцінювання сортів пшениці твердої озимої за показниками росту та розвитку. Агробіологія. 2021. №1. С. 65–72
23. Калантир В. В., Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В. Індекси продуктивності пшениці твердої озимої за різних систем удобрення в сівозміні. Таврійський науковий вісник. 2021. Вип. 122. С. 63–69.
24. Любич В. В., Желєзна В. В., Полянецька І. О. Формування вмісту амінокислот у зерні пшениці озимої залежно від сорту. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. № 115. 2020. С. 102–109.
25. Господаренко Г. М., Любич В. В., Желєзна В. В., Полянецька І. О. Вихід і якість круп’яних продуктів із зерна пшениці м’якої залежно від сорту. Вісник Уманського НУС. 2020. № 1. С. 90–98..
26. Любич В. В., Полянецька І. О. Порівняльна оцінка продуктивності нових сортів тритикале озимого. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. Умань. 2020. С. 20–24.
Матеріали науково-практичних конференцій:
1. Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В., Гебескул Д. С. Кулінарна оцінка екструдату з нелущеного зерна різних сортів і ліній пшениці спельти // I Всеукраїнська науково-практична конференція «Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу». Полтава. 2018. С. 33–36.
2. Полянецька І.О., Новак Ж.М., Діордієва І.П. Характеристика гібридних популяцій пшениці озимої створених за участю T. Spelta L. за основними показиками на якість зерна.Умань, 2018. с. 211–213.
Новак Ж.М., Полянецька І.О. Урожайність різних фракцій насіння сортозразків ячменю ярого колекції Уманського НУС.Умань, 2018. с. 188–190.
3. Liubych V., Polyanetska I., Vorobyova N., Novikov V., Voziian V. The geometrical parameters of kernels of spelt wheat depending on the variety and strain // Ефективне функціонування екологічно стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти: матеріали ІІ Всеукр. наук.-прак. конф. Полтава. 2017. С. 86–87.
4. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О. Вміст вітамінів у зерні сортів пшениці спельти залежно від мінерального живлення // Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях до вирішення продовольчої безпеки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Центральне. 2017. С. 113–114.
5. Liubych V. V., Polianetska I. O., Florenko M.P. Evaluation of milling grain characteristics of different varieties and strains spelt wheat // Проблеми і сучасність аграрної науки та продовольства: матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. Полтава. 2017. С. 97–98.
6. Liubych V. V., Vorobiova N. V., Polynetska I. O. Formation of baking properties of spelt wheat grain depending on the variety and strains. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-прак. конф. Київ. 2017. С. 170–171
7. Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Кісельова М. І. Фізичні показники якості зерна пшениці спельти залежно від сорту. Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив: Матеріали Всеукраїнської наук.-прак. конф. Умань. 2017. С. 96–97. 
8. Любич В. В., Полянецька І. О., Желєзна В. В. Коефіцієнт розварювання екструдату з лущеного та нелущеного зерна пшениці спельти // Міжнародна науково-практична конференція «Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства». Мелітополь–Кирилівка. 2018 С.
9. Полянецька І. О., Макарчук М. О. Якість зерна у сортів пшениці мякої озимої залежно від обробки інсектицидом в умовах Уманського НУС. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні». Умань. 2020. С. 38–39.
10. Любич В. В., Полянецька І. О. Порівняльна оцінка продуктивності нових сортів тритикале озимого. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. Умань. 2020. С. 20–24.
11. Макарчук М.О., Полянецька І.О. Вирощування кукурудзи цукрової в умовах глобальних змін агрометеорологічних умов. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Наука, тенденції та перспективи овочівницвта в Україні». Умань. Візаві. 2020. С. 32–34. 
12. Макарчук М.О., Полянецька І.О. Вирощування кукурудзи цукрової в умовах глобальних змін агрометеорологічних умов. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Наука, тенденції та перспективи овочівницвта в Україні». Умань. Візаві. 2020. С. 32–34.
13. Полянецька І.О., Новак Ж.М., Яровий В.Д. Вміст білка у популяцій пшениці м’якої озимої. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі. Умань. 2021. С.42–43.
Опублікування тез доповідей на міжнародній конференції:
1. Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В., Возіян В. В. Вплив видів, норм і строків застосування азотних добрив на вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої. Новітні агротехнології: теорія та практика: матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. Київ. 11 липня 2017 р. С. 112–113. 
2. Любич В. В., Новиков В. В., Полянецкая И. О., Возиян В. В. Выход крупяных продуктов из зерна пшеницы спельты и экономическая эффективность их производства // Инновационные подходы и перспективные идеи молодых ученых в аграрной науке: материалы Междун. науч-практ. конф. Казахстан. 2017. С. 353–356. 
3. Господаренко Г. М., Полторецький С. П., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Капрій М. М. Фізичні параметри зернівок різних сортів і ліній пшениці спельти. Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. Дніпро. 2017. С. 88–89.
4. Господаренко Г. Н., Любич В. В., Полянецкая И. О., Новиков В. В., Воробйова Н. В. Продуктивная и технологическая ценность некоторых сортов пшеницы мягкой озимой в Правобережной Лесостепи. Переработка и управления качеством сельскохозяйственной продукции: Материалы ІІІ Международной науч.-практ. конф. Минск. 2017 р. С. 222–225.
5. Господаренко Г. Н., Любич В. В., Кисельова М. І., Полянецька І. О., Новіков В. В., Возіян В. В. Техніко-економічні показники круп’яного виробництва залежно від типу зерна пшениці озимої. Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва: матеріали Міжн. наук.-прак. конф. Умань, 2017. С. 78–80
6. Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Киселева М. И. Вплив гібридизації Tr. aestivum / Tr. spelta на геометричну характеристику зернівок пшениці спельти. Матеріали VI Міжнародної наук. конф.: Селекційно-генетична наука і освіта. Умань. 2017. С. 157–158.
7. Полянецька І. О. Вплив вмісту анатомічних складових зерна різних сортів і ліній пшениці спельти на вихід борошна. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. Біла Церква. 2017. С. 6.
8. Полянецька І. О. Вплив вмісту анатомічних складових зерна різних сортів і ліній пшениці спельти на вихід борошна. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної наук.-прак. конф. Біла Церква. 2017. С. 6
9. Любич В.В. Вплив умов мінерального живлення на вміст білка та клейковини в зерні пшениці спельти / В.В. Любич, І.О. Полянецька, В.В. Возіян // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рослинний світ України: теоретичні і прикладні аспекти вивчення і освоєння у виробництві основних і малопоширених видів», (23-24 березня 2016 р.). – Крути, 2016. – С. 94–99.
10. Любич В. В. Якість печива з борошна пшениці спельти залежно від сорту та лінії / В. В. Любич, І. О. Полянецька, В. А. Проценко // Матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції до 80-ти річчя від дня заснування ДДС ІОБ НААН «Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі». – Дніпро, 2016. – С. 213–215.
11. Любич В. В. Вплив елементів технології переробки зерна пшениці спельти на вихід крупи плющеної зі спельти / В. В. Любич, І. О. Полянецька, В. В. Возіян // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур» (22-23 листопада 2016). – Дніпро, 2016. – С. 212–214.
12. Любич В.В. Оцінка на якість зерна у гібридних популяцій F4 і F5 T.aestivum/T.spelta / В.В. Любич, І.О. Полянецька, О.М. Зайчук // Матеріали Міжнародної наукової конференції 16-18 березня 2016 року присвяченої світлій пам’яті Федора Микитовича Парія – Умань, 2016. – С. 115–116.
13. Любич В.В. Вміст ессенціальних амінокислот у зерні пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії // В.В. Любич, В.В. Новіков, І.О. Полянецька / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур» (м. Київ, 29-30 вересня 2016 р.). – К., 2016. – С. 60–61.
14. Любич В. В. Хлебопекарные свойства зерна спельты в зависимости от сорта / В. В. Любич, И.О. Полянецкая, В. В. Возиян // I Международная научно-практическая Интерент-конференция «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природоиспользования» (29 февралая 2016). – Соленое Займище, 2016. – С. 1908–1914.
15. Макарчук М. О., Полянецька І. О. Вирощування цукрової кукурудзи в умовах глобальних змін агрометеорологічних умов. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні». Умань. 2020. С. 32–34.
16. Новак Ж.М., Полянецька І.О., Слабенко В.В. Стійкість до вилягання сортозразків пшениці твердої ярої різного географічного походження. Матеріали VIII Міжнародної конференції. Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). 19 березня 2020. Умань. 2020. С. 153–155.
Опублікування тез доповідей на міжнародній конференції за кордоном:
1. Макарчук М. О., Полянецька І. О. Оцінка гібридних комбінацій кукурудзи за стійкістю до пошкодження шкідниками в умовах Правобережного Лісостепу. The XXII th  International sсientific and practical conference "THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND ADAPTATION  OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE" (22–23 June, 2020). Helsinki, Finland 2020. P. 209–211.
2. Полянецька І. О., Макарчук М. О. Лабораторна схожість та енергія проростання насіння сортів пшениці озимої  залежно від обробки інсектицидом в умовах Правобережного Лісостепу України. The XXII th  International sсientific and practical conference "THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION AND ADAPTATION  OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE" (22–23 June, 2020). Helsinki, Finland 2020. P. 245–248.
3. Полянецька І.О., Макарчук М.О. Якість зерна у сортів пшениці м’якої озимої залежно від обробки інсектицидом в умовах Уманського НУС. Theoretical foundations  for the  implementation and adaptation  of  scientific  achievements  in practice. Helsinki, Finland. 2020. Р. 230–234.
4. Полянецька І.О., Макарчук М.О. Якість зерна у сортів пшениці м’якої озимої залежно від обробки інсектицидом в умовах Уманського НУС. Theoretical foundations  for the  implementation and adaptation  of  scientific  achievements  in practice. Helsinki, Finland. 2020. Р. 214–216.
5. Liubych V., Polianetska I. Amino acid content of grain of new wheat varietie. Theoretical foundations  for the  implementation and adaptation  of  scientific  achievements  in practice. Helsinki, Finland. 2020. Р. 25–31.
6. 1.    Liubych V., Polianetska I. The influence  of grain solidity  on the output and quality of peeled grains. Theoretical and practical foundations of social process management. San Francisco, USA.2020. Р. 113–119.
7. Полянецька І.О., Макарчук М.О., Каплій В.Р., Григоренко О.А., Скарбовський Р.Ю. Продуктивність сортозразків ячменю ярого. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. Chicago. (26 march ) 2021.  Vol. 2. С. 19–20.
8. Любич В. В., Полянецька І. О. Урожайність пшениці твердої озимої залежно від сорту. Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference «Science and society, patterns and trends of development». Vienna, Austria 2021. P. 14–16.
9. Любич В. В., Полянецька І. О. Формування показників росту та розвитку пшениці твердої озимої залежно від сорту. The XVII International Science Conference «Development of science: trends, innovations problems and prospects», April 01 – 02, 2021, Amsterdam, Netherlands. Р. 14–17.
10. Макарчук М.О., Полянецька І.О., Кошовий В.П. Ріст і розвиток гетерозисних гібридів кукурудзи в умовах зміни клімату Scientific colloction «InterConf» (61)  with the Procceding of the 2end International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation». 2021. Oslo. Norway. pp. 205–208.
Свідоцтва про авторство:
1. Свідоцтво № 180868 про авторство на сорт рослин «Артаплот». Автори: Парій Ф. М., Парій Я.Ф., Парій М.Ф., Новак Ж.М., Полянецька І.О., Задерака О.І., Рябовол Л.О., Рябовол Я.С., Заболотна І.Р., Діордієва І.П., Якимчук Р.А., Любич В.В. (районовано у 2018)
2. Свідоцтво № 120100 про авторство на сорт рослин «Зоря України». Автори: Жекова І.О., Ілюченко О.С., Новак Ж.М., Парій М.Ф., Парій Ю. О., Парій Я.Ф., Русановський В.Л. (районовано у 2012)
3. Свідоцтво № 150808 про авторство на сорт рослин «Європа». Автори: Парій Ф. М., Парій М.Ф., Новак Ж.М., Жекова І.О., Парій Я.Ф., Парій Ю. О., Русановський В.Л., Ілюченко О.С., Заболотна І.Р., Любич В.В. (районовано у 2015)
4. Свідоцтво № 140925 про авторство на сорт рослин «Артемісія». Автори: Парій Ф. М., Парій Я.Ф., Новак Ж.М., Жекова І.О., Смілянець С.А., Парій Ю.О., Парій М. Ф., Наливайко Г.І., Шереденко Л.М.(районовано у 2014).
Патенти:
1. Отримання українських охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності (Пат. 110269 Україна МПК. Спосіб оцінки якості хліба зі спельти / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2015 12030; заявл. 04.12.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.
Пат. 112843 Україна МПК. Спосіб кулінарної оцінки екструдату з круп’яних  продуктів тритикале та пшениці, збагаченого нетрадиційною сировиною підвищеної біологічної цінності / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 08019; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
Пат. 112841 Україна МПК. Спосіб кулінарної оцінки екструдату із зерна тритикале та пшениці або круп’яних продуктів / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 08014; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
Пат. 112304 Україна МПК. Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 06341; заявл. 10.06.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
Пат. 112843 Україна МПК. Спосіб кулінарної оцінки екструдату з круп’яних  продуктів тритикале та пшениці, збагаченого нетрадиційною сировиною підвищеної біологічної цінності / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 08019; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
Пат. 112304 Україна МПК. Спосіб визначення вмісту ендосперму в зерні тритикале та пшениці / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 06341; заявл. 10.06.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
Пат. 112842 Україна МПК. Спосіб кулінарної оцінки крупи манної із зерна тритикале та пшениці / Любич В. В., Господаренко Г. М., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 08016; заявл. 19.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.)
5. Спосіб визначення кондитерських властивостей зерна тритикале і пшениці: пшениці: пат. 118968 Україна, МПК А 21D 8/00 / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В., Возіян В. В., Кротик А. С.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 13205; заявл. 23.12.2016., чинний з 11.09.2017, Бюл. № 17.
6.  Спосіб лабораторного випікання та оцінювання хліба з борошна тритикале і пшениці, збагаченого нетрадиційною сировиною підвищеної біологічної цінності Пат. 119995 Україна, МПК A21D 8/02, A21D 2/36 // Карпенко В.П., Любич В. В., Полянецька І.О., Воробйова Н. В., Возіян В. В., Новіков В.В.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u 2016 13206; заявл. 23.12.2016; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. 
7. Спосіб визначення вмісту клейковиноутворювальних білків у зерні тритикале та пшениці: пат. 113900 Україна, МПК G01N 27/00 / Господаренко Г. М., Любич В. В., Полянецька І. О., Воробйова Н. В., Новіков В. В., Возіян В. В.; заявник і власник УНУС. – № u 2016 06340; заявл. 10.06.2016., чинний з 27.02.2017, Бюл. № 4.

Видання методичних матеріалів:

1. Діордієва І. П., Полянецька І.О. Агроекологічний моніторинг. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Екологічна експертиза насіннєвих технологій» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія». Умань: УНУС, 2021. 20 с.
2. Рябовол Л. О., Діордієва І. П., Полянецька І.О. Молекулярні основи спадковості. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Молекулярна генетика та генетична інженерія» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія». Умань: УНУС, 2021. 10 с.
3. Діордієва І. П., Полянецька І.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Молекулярна генетика та генетична інженерія» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія». Умань: УНУС, 2021. 12 с.
4. Полянецька І.О., Новак Ж.М. Спеціальна генетика сільськогосподарських культур. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія». Умань: УНУС, 2021. 11 с
5. Полянецька І.О., Крижанівський В.Г., Новак Ж.М., Макарчук М.О. Генетика пшениці. Методичні рекомендації для проведення лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Спеціальна генетика сільськогосподарських культур» для студентів стаціонарної та заочної форми навчання зі спеціальності  201 «Агрономія». Умань, 2021 р. 25 с.

  

 Якісна характеристика викладача

Наукові публікації

Методичні вказівки

Викладає навчальні дисципліни: 

Екологічна експертиза насіннєвих технологій

Молекулярна генетика та генетична інженерія (бакалавр 1 курс)

Молекулярна генетика та генетична інженерія (бакалавр 4 курс)

Молекулярна генетика та генетична інженерія (магістр)

Спеціальна генетика  (бакалавр)