Меню

Обстеження посівів кукурудзи - 2020 р.

   Кукурудза ­­— «цариця полів». Перспективним напрямкам її селекції є створення еректоїдних гібридів, які повинні мати не тільки високий рівень прояву  господарсько-цінних ознаки, а й позитивно реагувати на збільшення густоти посівів. Ця ознака особливо важлива для ранньостиглих форм, які характеризуються більш низьким генетичним потенціалом продуктивності в порівнянні з пізньостиглими. В процесі селекції негативна кореляція між скоростиглістю і продуктивністю має бути усунена за рахунок покращення елементів структури врожаю і загущення рослин на одиниці площі. На зміну гібридів із високою індивідуальною продуктивністю приходять ті, які формують урожай не за рахунок збору зерна з однієї рослини, а за рахунок високої густоти посіву, яка є однією з найважливіших агротехнічних складових врожайності.

   На сьогоднішній час вирішенням вищевказаних проблем в Уманському національному університеті садівництва займається Юлія  Білокур аспірантка кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології імені І. П. Чучмія.

 

 

   На сьогоднішній час вирішенням вищевказаних проблем в Уманському національному університеті садівництва займається Юлія  Білокур аспірантка кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології імені І. П. Чучмія.

 

 

   Отже, огляд стану кукурудзи на початку червня проводиться в умовах значного, швидкого зростання температури повітря (у червні за середніми даними вона сягнула 17,4 ̊С із сумою опадів 2 мм) після тривалого періоду знижених температур ( у другій декаді травня до 1,7 ̊С) та значної суми опадів (101 мм, що на 46 мм перевищує середньобагаторічну норму).

   Таким чином, дослідження кукурудзи з еректоїдним розміщенням листків в складних погодних умовах дасть можливість визначити величину врожайності культури за рахунок розміщення на одиниці площі більшої кількості рослин. Та встановити рівень економічної ефективності вирощуванні культури.