Меню

Навчальний процес

       На кафедрі читаються такі  дисципліни: «Генетика», «Біотехнологія рослин», «Селекція та насінництво польових культур», «Насіннєзнавство», «Цитологія», «Сомаклональна мінливість in vitro», «Генетична інженерія», «Культура дигаплоїдів in vitro», «Клітинна селекція in vitro», «Селекція гетерозисних гібридів», «Екологічна та адаптивна селекція», «Екологічні принципи насінництва», «Спеціальна селекція і насінництво кормових культур», «Спеціальна селекція і насінництво плодових і овочевих культур», «Спеціальна селекція і насінництво польових культур», «Генетика кількісних ознак», «Генетичні ресурси рослин», «Імунітет рослин та селекція на стійкість», «Сучасні методи селекційних досліджень», «Культура ізольованих протопластів», «Спеціальна генетика».