Меню

Про кафедру

колектив кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 10 науково-педагогічних працівників: 1 професор, 6 доцентів кандидатів наук, 2 старших викладачі кандидати наук та 1 викладача кандидат наук. На кафедрі читаються дисципліни, які визначають фаховий рівень спеціаліста аграрного профілю у XXI столітті. Вивчаються професійно орієнтовані дисципліни: генетика, біотехнологія, генетична інженерія та біотехнологія, селекція і насінництво польових культур, спеціальна селекція і насінництво польових культрур, селекція гетерозисних гібридів, сомаклональна мінливість в культурі in vitro, культура дигаплоїдів, культура ізольованих протопластів, генетичні ресурси рослин, насінництво польових культур, насіннєзнавство, управління формуванням насіннєвою продуктивністю, інспекторський нагляд і контроль тощо.

Запорукою успішної професійної діяльності є відповідність навчального плану її сучасному науковому рівню. Знання, здобуті студентами, базуються на наукових дослідженнях, які виконують викладачі кафедри. До наукових досліджень, що здійснюють викладачі, доценти, здобувачі, широко залучаються студенти: вони беруть участь у виконанні фундаментальних, пошукових і прикладних наукових дослідженнях, за результатами яких щороку проводиться наукова студентська конференція. Кращі наукові роботи студентів направляються для участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, друкуються в наукових збірниках.  

Лише оволодівши знаннями з дисциплін, що викладаються на кафедрі, студенти можуть оволодіти сучасними методами ведення селекційного процесу..

Сучасний рівень аграрної освіти, що базується на вільному володінні селекційними та насінницькими методами, біотехнологічними прийомами та системному підході до розв'язання професійних завдань є характерною рисою наших випускників.

 .

 

Останні новини

Всі новини