Меню
Остання редакція: 04 грудня 2022

Наукові лабораторії

       При кафедрі функціонують дві навчально-наукові лабораторії, основною задачею яких є проведення на сучасному рівні фундаментальних досліджень з метою поєднання наукового і навчального процесів, що сприяє підготовці фахівців вищої кваліфікації.

Навчально-наукова лабораторія генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур

Контакти

Телефон: +3-8(04744)3-41-63

Email: genetics@udau.edu.ua

Адреса: Уманський національний університет садівництва

кафедра генетики, селекції рослин та біотехнології ім. І. П. Чучмія

вул. Інститутська, 1 (корпус 1, поверх 1), аудиторія № 88

.

       Лабораторію створено у 2010 році згідно з наказом Міністерства аграрної політики. Фінансування лабораторії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, а також в межах госпдоговірної тематики із Всеукраїнським науковим інститутом селекції..

       Лабораторія займається проведенням фундаментальних та прикладних досліджень з генетики та селекції сільськогосподарських рослин, проводить розмноження створених сортів та компонентів гібридів. На дослідних ділянках лабораторії ведеться кропітка робота з селекції соняшнику, ріпаку, сої, кукурудзи, пшениці, жита та інших важливих сільськогосподарських культур. У результаті багаторічної праці вдалось отримати значних успіхів. Велика робота приділяється селекції соняшнику, у результаті якої біля 10% площ під цією культурою в Україні засівається гібридами створеними під керівництвом Ф.М. Парія (завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології і лабораторії у 2007-2016 рр.). Проводяться дослідження з селекції сортів соняшнику кондитерського напрямку використання. Одержано міжвидові гібриди пшениці м’якої та спельти, які характеризуються високою врожайністю, стійкістю до негативних умов вирощування та високою якістю зерна. Вперше в Україні створено гетерозисні гібриди озимого жита, які за урожайністю та адаптивністю перевищують іноземні аналоги. Загалом співробітниками лабораторії було районовано 40 сортів та гібридів різноманітних сільськогосподарських культур.

На договірній основі лабораторія пропонує виробництву наукові розробки:

- високопродуктивні сорти і гібриди сільськогосподарських культур (пшениця, жито, тритикале, соняшник, кукурудза, цукрові буряки, ріпак);

- технології, створення та виділення високопродуктивних форм сільськогосподарських культур;

- технології поліпшення та прискорення селекційного .процесу;

співробітники кафедри і науково-дослідних лабораторій здійснюють нагляд за дотриманням технологій і вносять необхідні корективи в селекційний процес.

Навчально-наукова лабораторія біотехнології

Контакти

Телефон: +3-8(04744)3-41-63

Email: genetics@udau.edu.ua

Завідувач

..................................

 

Крижанівський Віталій Григорович

       У лабораторії ведеться робота з мікроклонального розмноження та отримання оздоровленого садивного матеріалу різних сільськогосподарських культур (картопля, суниці, стевія, ожина, малина). Поряд з цим проводиться широкомасштабна дослідницька діяльність з клітинної інженерії. Розробляються нові підходи з використання біотехнологічних методів в селекції сільськогосподарських культур. Науковцями кафедри розроблено методики розмноження in vitro глоду, горобини, фундука, обліпихи. Методами клітинної селекції отримано форми цикорію коренеплідного стійкі до негативної дії абіотичних факторів, стійкі до хвороб форми жита та вівса. Використовуючи андроклінію in vitro вдалось одержати гаплоїдні форми ріпаку озимого і ярого, цукрових буряків та на їх основі створити гомозиготні лінії для гетерозисної селекції. .

 

Навчально-наукова лабораторія біотехнології

Останні новини

Всі новини