Меню

Викладаємо предмети англійською мовою

Графік проведення занять на англійській мові  викладачами

кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології

 

Виконавець

Тип заняття,

Дисципліна

Тема заняття

Термін виконання

Рябовол Л.О.

Лекція

11к-5, 12к-а

 

Fundamentals of biotechnology in crop production

Основи біотехнології  в рослинництві

Clonal  micropropagation

04.2022

Рябовол Л.О.

Лекція

21-а, 22-а

Fundamentals of biotechnology in crop production

Основи біотехнології  в рослинництві

Clonal  micropropagation

04.2022

Новак Ж.М.

Лекція

21 мба

Fundamentals of seed science

Основи насіннєзнавства

Anatomy of  the seed

10.02.2022

Новак Ж.М.

Лабораторне заняття

41-а, 42-а, 43-аг, 44-ас

Seed  science

 

Насіннєзнавство

Morphological   structure of  seeds

15.02.2022, 16.02.2022, 17.02.2022, 18.02.2022

Новак Ж.М.

Лекція

11 к-а, 12 к-а

Genetics

Генетика

The  inheritance of qualitative traits according to G. Mendel

23.02.2022

Новак А.В.

Лекція

13 м-а

Genetics of quantitative traits

 

Генетика кількісних ознак

Organism’s level of realization of hereditary information. Interaction of genes.

10.02.2022

 

Діордієва І. П.

Лекція

Modern biotechnology

Сучасні біотехнології

Microcloning propagation of plants

 23.02.2022

Діордієва І. П.

Лекція 31-а, 32-а, 33 к-а

Ecological seed production of agricultural crops

Екологічне насінництво  сільськогосподарських культур

Sees breeding of oil cultures

23.03.2022

Діордієва І. П.

Лекція

13 м-а, 14 м-а

Seed production of agricultural crops

Насінництво  сільськогосподарських культур

Seed breeding of potato

 25.03.2022

Любченко А.І.

Лекція

Culture of  dihaploids in vitro
Культура дигаплоїдів in vitro

Production  of haploids

18.02.2022

Любченко А.І.

Лекція

Breeding  and seed production of agricultural crops
Селекція і насінництво сільськогосподарських культур

Potato  seed production  

04.2022

Крижанівський В.Г.

Лекція

Cytology

Цитологія

Cell structure and function. Methods of cell research.

09.03.2022

Полянецька І.О.

Лекція

11м-а, 12м-а, 14м-а  

  Special genetics of agricultural crops Спеціальна генетика сільськогосподарських культур

Rust resistance genetics and breeding barley and oats

Генетика стійкості до іржі та селекція ячменю і вівса

21.02.2022 

Коцюба С.П.

Лекція

14 м-ас

Special selection and seed production of fodder, fruit and vegetable crops Спеціальна селекція і насінництво кормових, плодових та  овочевих культур

Selection of perennial legumes and cereals, and legumes

02.03.2022

Макарчук М.О.

Лабораторне заняття

Genetics with the basics of selection

Генетика з основами селекції

Mitos, meiosis.

04.03.2022

Макарчук М.О.

Лекція

Genetics

Генетика

Molecular Basis of Crossing-over

22.03.2022

Останні новини

Всі новини