Меню
Остання редакція: 14 вересня 2021

Навчальні дисципліни

Дисципліни, які читаються на кафедрі генетики, селекції рослин та біотехнології

-       генетика

-       екологічна експертиза насіннєвих технологій

-        спеціальна генетика

-        селекція сільськогосподарських культур

-        селекція і насінництво сільськогосподарських культур

-        спеціальна селекція та насінництво кормових, овочевих  та плодових культур

-        біотехнологія в рослинництві

-        основи біотехнології в рослинництві

-        імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників

-       охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві

-        стандартизація і сертифікація насіння

-        спеціальна селекція і насінництво польових культур

-        селекція і насінництво гетерозисних гібридів

-        селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур

-        селекція та насінництво сільськогопсодарських культур

-         цитологія

-         спеціальна генетика сільськогосподарських культур

-         сортовивчення та сортознавство

-         культура дигаплоїдів in vitro

-         клітинна селекція та самоклональна мінливість в культурі in vitro

-         кільтура ізольованих протопластів

-         насіннєзнавство

-         насіннєзнавство сільськогосподарських наук 

-         насінництво сільськогосподарських культур

-         управління формуванням насіннєвою продуктивністю

-         генетика кількісних ознак

 .

.

Останні новини

Всі новини