Меню

Навчальні дисципліни

Дисципліни, які читаються на кафедрі генетики, селекції рослин та біотехнології

-       генетика

-        спеціальна генетика

-        селекція сільськогосподарських культур

-        селекція і насінництво сільськогосподарських культур

-        спеціальна селекція та насінництво кормових, овочевих  та плодових культур

-        біотехнологія в рослинництві

-        основи біотехнології в рослинництві

-        імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників

-        стандартизація і сертифікація насіння

-        селекція і насінництво гетерозисних гібридів

-        селекція та насінництво плодово-ягідних і овочевих культур

-        селекція та насінництво сільськогопсодарських культур

-         цитологія

-         спеціальна генетика сільськогосподарських культур

-         сортовивчення та сортознавство

-         клітинна селекція та самоклональна мінливість в культурі in vitro

-         насіннєзнавство

-         насіннєзнавство сільськогосподарських наук 

-         управління формуванням насіннєвою продуктивністю

-         генетика кількісних ознак

-         генетичні ресурси рослин

-         інноваційні технології і сертифікація  в насінництві та розсадництві

-         генетика

-         основи генетики

-         основи насіннєзнавства

-          молекулярна генетика та генетична інженерія

Останні новини

Всі новини