Меню

Аспіранти

Білокур Юлія Віталіївна

АНКЕТА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ) III РІВНЯ 

Прізвище, імя, по-батькові 

НПП

Білокур Юлія Віталіївна 
Освіта

Уманський національний університет садівництва, 2015 р.

Дослідник із селекції і генетики сільськогосподарських культур,
диплом ЕР 47805935 від 27 лютого 2015 р.

 

Науковий керівник: 

Рябовол Людмила Олегівна, доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Аспірантура

Спеціальність 201 "Агрономія", Уманський національний університет садівництва

 

Тема дисертаційної роботи:  "Створення та оцінка вихідного матеріалу для селекції еректоїдних форм кукурудзи"

 .

CПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
1. Білокур Ю. В. ПЕрспективи селекції кукурудзи з еректоїдним розміщенняи листків. Матеріали IV міжнарродлної нпуково-практичної конференції "Актуальні питання сучаснох аграрної науки". Умань, 2016. С.24–25.
 
2. Білокур Ю. В. Виробництво безлигульних форм, як один із основних шляхів підвищення прибутковості вирощування кукурудзи // Theoretical foundation of modern science and practice. Abstracts of XI Snternational Scientific and Practical Conference. Melbourne. Australia 2020. P. 155–158.
 
3. Білокур Ю.В., Танчук В.В. Особливості прояву господарсько-цінних ознак простих міжлінійних гібридів кукурудзи. Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26 червня 2020 р.) «Наука, тенденції та перспективи овочівництва в Україні». Умань: ВПЦ “Візаві”, 2020. с. 29-30. 

 

Атестаційний лист за перше піврічча 2016-2017н.

Атестаційний лист річний за 2019-2020 н.р.

Участь у конференції  THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE
Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference
Melbourne, Australia. 06-07 April 2020  
 

"Створення вихідного матеріалу кукурудзи за використання біотехнологічної ланки"

 

.

Останні новини

Всі новини