Меню
Остання редакція: 02 жовтня 2021

Біотехнологія в рослинництві

Назва дисципліни Біотехнологія в рослинництві
Викладач   Діордієва Ірина Павлівна
Факультет  Агрономії
201 Агрономія
Форма навчання денна  заочна
Курс  1 1
Семестр  1 1
Загальний обсяг часу на дисципліну  120 120
Лекції 18 6
Практичні (семінарські) 26 16
Лабораторні - -
Самостійна робота  76 98
Перевірка модульних робіт - -
Консультації перед екзаменом + +
ПМК, диференційований залік - -
Екзамен + +
Контрольна робота - -
Курсова робота  - -
Курсовий проет - -
Навчальна практика - -
Практика технологічна - -

.

 

Останні новини

Всі новини