Меню
Остання редакція: 06 жовтня 2021

Cелекція сільськогосподарських культур

 

Назва дисицпліни Селекція сільськогосподарських культур
Викладач  Любченко Андрій Іванович
Факультет Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Курс  ІV
ІІІСеместр  VII
Загальний обсяг часу на дисципліну  105
Лекції 32
Практичні (семінарські) -
Лабораторні 28
Самостійна робота  45
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом -
ПМК, диференційований залік +
Екзамен -
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

Останні новини

Всі новини