Меню
Остання редакція: 03 жовтня 2021

2 Cелекція та насінництво сільськогосподарських культур

Назва дисципліни Селекція та насінництвр сільсьокгосподарських культур
Викладач   Коцюба Світлана Петрівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 202 Захист і карантин рослин
Форма навчання денна 
Курс  4
Семестр  1
Загальний обсяг часу на дисципліну  150
Лекції 30
Практичні (семінарські) -
Лабораторні 28
Самостійна робота  92
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом +
ПМК, диференційований залік -
Екзамен +
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

 

Останні новини

Всі новини