Меню
Остання редакція: 06 жовтня 2021

Cелекція та насінництво сільськогосподарських культур

 

Назва дисципліни Селекція та насінництво сільськогосподарських культур
Викладач   Любченко Андрій Іванович
Факультет  Агрономії
Напрям спеціальність 201 «Агрономія»
Форма навчання денна заочна
Курс  ІV V
Семестр  VIIІ X
Загальний обсяг часу на дисципліну  135 135
Лекції 22 8
Практичні (семінарські) -
Лабораторні 36 10
Самостійна робота  77 117
Перевірка модульних робіт - -
Консультації перед екзаменом + +
ПМК, диференційований залік + -
Екзамен + +
Контрольна робота - -
Курсова робота  - -
Курсовий проет - -
Навчальна практика - -
Практика технологічна -

.

Останні новини

Всі новини