Меню
Остання редакція: 03 жовтня 2021

Цитологія

Назва дисципліни Цитология
Викладач   Крижанівський Віталій Григорович
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  IV
Семестр  I
Загальний обсяг часу на дисципліну  90
Лекції 16
Практичні (семінарські) 28
Лабораторні -
Самостійна робота  46
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом +
ПМК, диференційований залік +
Екзамен -
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

Останні новини

Всі новини