Меню
Остання редакція: 03 жовтня 2021

Екологічне насінництво (коледжі)

Назва дисципліни Екологічне насінництво (коледжі)
Викладач   Діордієва Ірина Павлівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  3
Семестр  6
Загальний обсяг часу на дисципліну  90
Лекції 16
Практичні (семінарські) 14
Лабораторні -
Самостійна робота  60
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом +
ПМК, диференційований залік -
Екзамен +
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

.

Останні новини

Всі новини