Меню
Остання редакція: 04 лютого 2022

Генетика кількісних ознак

Назва дисципліни Генетика кількісних ознак
Викладач   Новак Жанна Миколіївна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  1
Семестр  2
Загальний обсяг часу на дисципліну  150
Лекції 26
Практичні (семінарські) -
Лабораторні 36
Самостійна робота  88
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом -
ПМК, диференційований залік -
Екзамен +
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

Останні новини

Всі новини