Меню
Остання редакція: 02 жовтня 2021

Генетика

Назва дисципліни Генетика
Викладач   Рябовол Людмила Олегівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна  заочна
Курс  II III
Семестр  III V
Загальний обсяг часу на дисципліну  150 150
Лекції 26 4
Практичні (семінарські) 36 8
Лабораторні - -
Самостійна робота  88 138
Перевірка модульних робіт - -
Консультації перед екзаменом + +
ПМК, диференційований залік - -
Екзамен + +
Контрольна робота - -
Курсова робота  - -
Курсовий проет - -
Навчальна практика - -
Практика технологічна - -

.

Останні новини

Всі новини