Меню
Остання редакція: 03 жовтня 2021

Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників

Назва дисципліни Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників
Викладач   Коцюба Світлана Петрівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  2
Семестр  1
Загальний обсяг часу на дисципліну  90
Лекції 10
Практичні (семінарські) -
Лабораторні 12
Самостійна робота  68
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом -
ПМК, диференційований залік +
Екзамен -
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

   

Останні новини

Всі новини