Меню
Остання редакція: 03 березня 2021

Культура ізольованих протопластів

Назва дисципліни Культура ізольованих протопластів
Викладач   Крижанівський Віталій Григорович
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  2
Семестр  1
Загальний обсяг часу на дисципліну  90
Лекції 12
Практичні (семінарські) -
Лабораторні 12
Самостійна робота  66
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом -
ПМК, диференційований залік +
Екзамен -
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

Останні новини

Всі новини