Меню
Остання редакція: 04 жовтня 2021

Насіннєзнавство

 

Назва дисципліни Насіннєзнавство
Викладач   Новак Жанна Миколіївна
Факультет  Агрономії
Напрям спеціальність 201 Агрономії
Форма навчання денна   
Курс  IV  
Семестр  8  
Загальний обсяг часу на дисципліну  105  
Лекції 18  
Практичні (семінарські) - -
Лабораторні 34  
Самостійна робота  53  
Перевірка модульних робіт - -
Консультації перед екзаменом - -
ПМК, диференційований залік + +
Екзамен - -
Контрольна робота - -
Курсова робота  - -
Курсовий проет - -
Навчальна практика - -
Практика технологічна - -

.

Матеріали

Останні новини

Всі новини