Меню
Остання редакція: 02 жовтня 2021

Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль в насінництві

 

Назва дисципліни Охорона прав на сорти рослин та інспекторський нагляд і контроль у насінництві
Викладач   Коцюба Світлана Петрівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  2
Семестр  1
Загальний обсяг часу на дисципліну  90
Лекції 12
Практичні (семінарські) 10
Лабораторні -
Самостійна робота  68
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом -
ПМК, диференційований залік +
Екзамен -
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

 

Останні новини

Всі новини