Меню
Остання редакція: 04 лютого 2022

Основи біотехнології у рослинництві

Назва дисципліни Основи біотехнології у рослинництві
Викладач   Рябовол Людмила Олегівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна  заочна
Курс  II III
Семестр  ІV V
Загальний обсяг часу на дисципліну  120 120
Лекції 22 4
Практичні (семінарські) - -
Лабораторні 30 6
Самостійна робота  68 110
Перевірка модульних робіт - -
Консультації перед екзаменом - -
ПМК, диференційований залік + +
Екзамен - -
Контрольна робота - -
Курсова робота  - -
Курсовий проет - -
Навчальна практика - -
Практика технологічна - -

Останні новини

Всі новини