Меню
Остання редакція: 08 жовтня 2021

Селекція і насінництво гетерозисних гібридів

Назва дисципліни Селекція і насінництво гетерозисних гібридів
Викладач   Діордієва Ірина Павлівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  2
Семестр  3
Загальний обсяг часу на дисципліну  90
Лекції 12
Практичні (семінарські) 10
Лабораторні -
Самостійна робота  68
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом +
ПМК, диференційований залік -
Екзамен +
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

Останні новини

Всі новини