Меню
Остання редакція: 02 жовтня 2021

Молекулярна генетика та генетична інженерія (бакаравл 4 курс)

Назва дисципліни Молекулярна генетика та генетична інженерія (бакал 4 к)
Викладач   Полянецька Ірина Олегівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  I
Семестр  1
Загальний обсяг часу на дисципліну  100
Лекції 16
Практичні (семінарські) 16
Лабораторні -
Самостійна робота  68
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом -
ПМК, диференційований залік +
Екзамен -
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

Останні новини

Всі новини