Меню
Остання редакція: 24 лютого 2020

Спеціальна генетика

Назва дисципліни Спеціальна генетика
Викладач   Крижанівський Віталій Григорович
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  IІІ
Семестр  6
Загальний обсяг часу на дисципліну  90
Лекції 24
Практичні (семінарські) 20
Лабораторні -
Самостійна робота  46
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом -
ПМК, диференційований залік +
Екзамен -
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

Останні новини

Всі новини