Меню
Остання редакція: 24 лютого 2020

Спеціальна генетика сільськогосподарських культур

Назва дисципліни Спеціальна генетика сільськогосподарських культур
Викладач   Крижанівський Віталій Григорович
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна  заочна
Курс  1 2
Семестр  2 3
Загальний обсяг часу на дисципліну  120 120
Лекції 28 4
Практичні (семінарські) - -
Лабораторні 24 10
Самостійна робота  68 76
Перевірка модульних робіт - -
Консультації перед екзаменом + +
ПМК, диференційований залік - -
Екзамен + +
Контрольна робота - -
Курсова робота  - -
Курсовий проет - -
Навчальна практика - -
Практика технологічна - -

Останні новини

Всі новини