Меню
Остання редакція: 21 квітня 2023

Спеціальна селекція і насінництво кормових, овочевих та плодових культур

 

Назва дисципліни Спеціальна селекція і насінництво кормових, овочевих та плодових культур
Викладач   Коцюба Світлана Петрівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  1
Семестр  2
Загальний обсяг часу на дисципліну  120
Лекції 18
Практичні (семінарські) -
Лабораторні 22
Самостійна робота  80
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом +
ПМК, диференційований залік -
Екзамен +
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

 

Останні новини

Всі новини