Меню
Остання редакція: 04 жовтня 2021

Спеціальна селекція і насінництво польових культур

Назва дисципліни Спеціальна селекція і насінництво польових культур
Викладач   Діордієва Ірина Павлівна
Факультет  Агрономії
Спеціальність 201 Агрономія
Форма навчання денна 
Курс  1
Семестр  1
Загальний обсяг часу на дисципліну  180
Лекції 20
Практичні (семінарські) 42
Лабораторні -
Самостійна робота  118
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом +
ПМК, диференційований залік -
Екзамен +
Контрольна робота -
Курсова робота  +
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

Останні новини

Всі новини