Меню
Остання редакція: 04 лютого 2022

Стандартизація і сертифікація насіння

 

Назва дисципліни Стандартизація і сертифікація насіння
Викладач   Новак Жанна Миколіївна
Факультет  Агрономії
Напрям спеціальність 201 Агрономії
Форма навчання денна 
Курс  I
Семестр  2
Загальний обсяг часу на дисципліну  90
Лекції 14
Практичні (семінарські) 16
Лабораторні -
Самостійна робота  60
Перевірка модульних робіт -
Консультації перед екзаменом -
ПМК, диференційований залік +
Екзамен -
Контрольна робота -
Курсова робота  -
Курсовий проет -
Навчальна практика -
Практика технологічна -

.

Матеріали

Останні новини

Всі новини