Меню

Аналіз морфометричних та господарсько-цінних показників пізніх ярих культур

Наукова робота кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологія не зупиняється ні на мить. Викладачі кафедри постійно провдять селекційно-генетичні дослідження з різними сільськогосподарськими культурами. Важливим напрямком наукової роботи є дослідження, пов"язані із кукурудзою та соняшника.

Дослідження морфометричних, кількісних та якісних ознак  кукурудзи - важливий етап у створенні вихідного селекційного матеріалу. Щорічно аналізується значна кількість ліній та гібридів за низкою показників, що дозволяє відібрати кращі і використовуватиїх в подальшій селекційній роботі. Студенти, що виконують кваліфікаційні роботи, пов"язані із селекцією кукурудзи, обов"язково залучаються до виконання досліджень і використовують отримані результати під час наисання дипломних робіт.

Наукова робота із соняшником не обмежується селекційно-генетичними дослідженнями. На кафедрі проводятья дослідження за міжнародною госпдоговірною тематикою із дослідження ефективності препарату BioExpert проти вовчка соняшникового (замовник ЗАТ "Nando", Литва). В результаті досліджень встанволено позитивний вплив препарату BioExpert на показники продуктивності і якості соняшника. Також відмічено підвищення стійкості до вочка соняшникового у варіантах із обробкою BioExpert, порівняно з контролем.