Меню

Атестація здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії

4-15 грудня 2023 року  на кафедрі генетики, селекції рослин та біотехнології  відбулася атестація здобувачів третього рівня вищої освіти – доктор філософії. 

На засіданні кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, науково-педагогічні співробітники та наукові керівники заслухали річні звіти здобувачів про проведену роботу аспірантів над оглядом літератури за темою дисертації та прийняли рішення про їх атестацію.