Меню

Гібридизація жита

    

     Жито озиме — важлива хлібна культура.
     Селекція жита ведеться переважно в напрямку створення високоврожайних, короткостеблових сортів, стійких до вилягання, комплексу шкодочинних хвороб, з високою морозостійкістю і стійкістю до проростання зерна на колосі. Перехід на гетерозисну селекцію дозволив підвищити урожайність культури. Саме гібриди в багатьох аспектах демонструють свою перевагу над сортами. Розширити роботи зі створення вихідних форм для селекційного процесу отримання нових гібридів необхідно на основі гібридизації і добору нового матеріалу.
Нині в Україні дослідження зі створення гібридів жита озимого ведуться в незначних обсягах. Тому отримання високопродуктивних гібридів є пріоритетним напрямком селекційного процесу культури.
    

  На дослідних ділянках кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва проводиться робота з гібридизації жита озимого з метою створення короткостеблових, високопродуктивних, стійких до низки абіотичних і біотичних чинників компонентів гібридів. Отримано низку зразків з новими маркерними ознаками, що слугуватимуть вихідними формами гібридів культури.