Меню

Лабораторне заняття за темою «X-linked inheritanc»

      27 травня 2022 року старшим викладачем кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва Мариною Макарчук було проведено лабораторне заняття за темою «X-linked inheritanc»

 

   

 

 

     Матеріал заняття повзаний із механізмами успадкування ознак і певних хвороб зчеплених саме зі статтю. Саме ознаки статі і виявляються в морфологічних, фізіологічних та біохімічних особливостях, котрі забезпечують реакції поведінки та генеративні властивості організму з метою отримання комбінованих нащадків, серед яких будуть більш пристосовані до відповідних умов середовища.

     Висвітлено особливості статевих хромосоми їх структурні та генетичні відмінності.

 

 

  

 

 

 

      Під час заняття було використано сучасні методи викладання матеріалу у доступному для студентів форматі, рекомендовано сучасну літературу та наведено історичні інформаційні дані..

     Викладач продемонструвала уміння подати складний матеріал зрозумілою для студентів мовою. Із використанням різних методичних прийомів викладання матеріалу для зацікавлення слухачів.

     Студенти були активними на заняття під час обговорення.  Вступали в дискусію з викладачем на англійській мові. Задавали питання зумовлені життєвою необхідністю.