Меню

Лекція проведена на англійській мові Selection of perennial legumes and cereals.

      Наприкінці другої декади травня в Уманському національному університеті садівництва доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Світлана Коцюба прочитала лекцію на англійській мові у 14 –ма групі за темою:  Selection of perennial legumes and cereals.

      Дана тема є досить цікавою, оскільки основним завдання для всіх зон вирощування люцерни є виведення сортів інтенсивного типу, які добре реагують на зрошення й удобрення, стійкі до несприятливих кліматичних умов, хвороб і шкідників, поєднують високі врожаї зеленої маси з покращеною якістю та стійкою насіннєвою продуктивністю.

     Один із головних напрямів селекції люцерни – створення багатоукісних сортів, стійких до раннього скошування, які забезпечують отримання високоякісної зеленої маси. При цьому обов’язково враховують облистяність рослин і особливості післяукісного відростання.

 

 

     Перспективним є також створення спеціальних пасовищних сортів, які поряд з високим урожаєм зеленої маси, довголіттям, реагуванням на внесення добрив і зрошення, повинні мати швидкі темпи відростання весною і після випасання, стійкість до витоптування, високу конкурентну здатність в травосумішах.

  

 

 

     Особливим в селекції цієї культури є створення таких сортів, які поряд з високим урожаєм зеленої маси забезпечували б стійкий врожай насіння в кількостях, достатніх для організації первинного і товарного насінництва. Водночас висока насіннєва продуктивність не повинна бути самоціллю. Для вирішення цієї проблеми створюється вихідний матеріал методами автотрипінгу, генетичної самосумісності, високого виживання зав’язі, з більшою кількістю насіннєвих зачатків і високою фертильністю пилку.

Світлана Коцюба