Меню

Оцінювання польової схожості озимих культур

Щоб активно і ефективно впливати на процес формування врожайності, потрібно знати в які періоди закладаються ті чи інші елементи продуктивності сільськогосподарської культури, як вони утворюються, які взаємозв’язки існують між ними, які умови і як впливають на них.

Основні величини, які визначають рівень урожайності озимих колосових культур, це густота продуктивного стеблостою, озерненість колоса і крупність зерна. 

На II етапі органогенезу - час диференціації і росту зародкових органів ( фаза «проростання насіння - появи сходів») закладається важливий елемент продуктивності - польова схожість, від її величини залежить формування густоти стеблостою. Вона має величезне значення тому, що існує пряма залежність між польовою схожістю насіння і урожайністю посівів.

Матеріали