Меню
Остання редакція: 15 червня 2020

Оголошення. Попередня експертиза дисертації Любченко Інни Олександрівни

   

Оголошення

19 червня 2020 року о 10 00 в аудиторії № 54

Уманського національного університету садівництва

відбудеться розширене засідання кафедр

 агрохімії і ґрунтознавства та генетики, селекції рослин та біотехнології

  

Порядок денний:

 

   1. Попередня експертиза дисертації Любченко Інни Олександрівни «Створення вихідного матеріалу рижію ярого стійкого до стресових чинників за використання біотехнологічних методів» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Науковий керівник −

Рябовол Людмила Олегівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Уманського національного університету садівництва

 

    

2. Попередня експертиза дисертації Бойка Василя Петровича «Ефективність доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

Науковий керівник −    

Господаренко Григорій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва