Меню

Пам"яті видатного генетика і селекціонера

24 січня 2016 року на 73 році пішов з життя Федір Микитович Парій –  видатний український учений,  генетик-селекціонер, доктор біологічних наук, завідувач                            кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології ім. І.П. Чучмія Уманського національного університету садівництва. Народився Федір Микитович у 1943 року у селі Іваньки Маньківського району на Черкащині. У 1965 році закінчив Уманський сільськогосподарський інститут і працював на виробництві агрономом. Протягом 1968–1971 рр. навчався в аспірантурі при Українському науково-дослідному інституті землеробства за спеціальністю «Генетика» і в 1974 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення ефекту гетерозису у тетраплоїдної кукурудзи», підготовлену під керівництвом професора Ю.П. Мірюти.

Після закінчення аспірантури працював у лабораторії генетики Українського науково-дослідного інституту землеробства, а у 1978 році перейшов в Інститут молекулярної біології і генетики АН України. З 1986 року його наукова діяльність пов’язана з Інститутом цукрових буряків УААН. Концептуальні дослідження з вивчення даної культури знайшли відображення у докторській дисертації на тему «Генетичне покращення гібридних буряків», яку вчений захистив у 1993 році.

У 2001 році Федір Микитович Парій організував Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС), в якому досить плідно займався селекційною та винахідницькою діяльністю. Для передачі досвіду і наукових знань молоді, в 2007 р. вчений перейшов працювати до Уманського національного університету садівництва на посаду завідувача кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології. Свій багатий життєвий та науковий досвід Федір Микитович щедро передавав аспірантам і студентам, молодим науковцям і майбутнім селекціонерам, а наукові розробки постійно впроваджував у виробництво.

Внесок Федора Микитовича у розвиток вітчизняної селекційної науки є неоціненним, адже результатом його тривалих і кропітких досліджень стало виведення низки гібридів цукрових буряків та перших вітчизняних гібридів кормових буряків на стерильній основі; створено триплоїдний гібрид цукрових буряків Аратта та тетраплоїдний сорт кормових буряків; створено гібриди цукрових буряків Аватар і Аббатіса зі спрощеним насінництвом; розроблено основи селекції гібридів кукурудзи із забарвленням зернівки й технологію отримання гібридного насіння кукурудзи; схрещуванням тривидових тритикале із пшеницею спельта вчений вперше створив чотиривидові тритикале, на основі яких виведено сорти Алкід і Тактик, та розробив вісім способів відбору пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале і на основі заміщення створив перший сорт Стратег.

За період своєї наукової діяльності Федір Микитович підготував шість кандидатів наук та одного доктора сільськогосподарських наук; опублікував понад 150 наукових праць. Він автор 60 винаходів із технології селекції рослин та 90 сортів і гібридів різних сільськогосподарських культур. Серед них – сорт пшениці Артемісія з підвищеним вмістом білка; перші в Україні сорти пшениці спельти Зоря України і Європа; гібрид соняшнику Армагедон і стійкий до гербіциду Євролайтнінг; гібриди Ауріс і Матадор стійкі до гербіциду Експрес.

Визнанням самовідданої праці колективу кафедри під чуйним керівництвом Федора Микитовича стала отримана у 2012 році золота медаль Міністерства аграрної політики та продовольства України «За розробку і впровадження високопродуктивних сортів рослин сільськогосподарських культур».

Плідна наукова, педагогічна і громадська діяльність Федора Микитовича відзначена трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики та продовольства України «Знак пошани», почесними грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України й Черкаської обласної державної адміністрації.