Меню

Розширене засідання кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології

22 березня 2024 року відбулося розширене засідання кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології за головування декана факультету агрономії, доктора сільськогосподарських наук, професора  Полторецького С. П. на якому заслухали дисертаційну роботу Колісника М. С. на тему: "Особливості формування урожаю і якості насіння буряків цукрових залежно від елементів технології".

В процесі розгляду роботи запитання задавали: декан факультету агрономії, доктор с.-г. наук, професор Полторецький С.П., завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології, доктор с.-г. наук, професор Рябовол Л.О., доктор с.-г. наук, професор Господаренко Г. М., доктор с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва Рябовол Я.С., кандидати с.-г. наук, доценти кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології Новак Ж. М. і Діордієва І. П.

Також, було надано слово рецензентам доктору с.-г. наук  Рябовол Я.С. і кандидату с.-г. наук Сержуку О.П.

Виступив науковий керівник: доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України Поліщук В.В.

В обговорені участь приймали професори Господаренко Г. М., Рябовол Л. О. і Полторецький С. П.

Любченко Інна