Меню

Секційне засідання студентського наукового гуртка

У рамках проведення Всеукраїнської студентської наукової конференції приуроченої 135 річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва Івана Максимовича Єремєєва 31 травня на кафедрі генетики, селекції рослин та біотехнології було проведено секційне засідання студентського наукового гуртка.

У роботі засідання взяли участь викладачі кафедри та студенти факультету агрономії 1–4 курсів освітнього рівня «бакалавр» та 1 курсу освітнього рівня «магістр», які підготували змістовні доповіді з результатами проведення своєї наукової роботи.

Студенти приймали активну участь у обговоренні результатів досліджень, а викладачі – відмітили практичну цінність отриманих результатів та високий рівень підготовки студентів.

За результатами роботи секційного засідання студентського наукового гуртка кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології кращою було визнано доповідь студентки 14-ас групи НОВАК Марії за темою «Аналіз колекційних зразків пшениці м’якої озимої селекції Уманського НУС»