Меню
Остання редакція: 11 жовтня 2021

Студенти першого курсу факультету агрономії проходять виробничу практику в саду

         Студенти першого курсу факультету агрономії проходять виробничу практику в саду Уманського національного університету садівництва. Адже виробнича практикаодна із основних форм навчання у нашому вузі і є  невід’ємною складовою процесу підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі агрономії, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускників. Від якості виконання завдань у період практики залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

 

 

        Метою виробничої практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі майбутньої спеціальності, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.

 

 

        Проводиться виробнича практика для закріплення знань, відпрацювання вмінь і навичок в умовах майбутньої фахової діяльності, набуття практичного досвіду. Під час виробничої практики студенти детально знайомляться з виробництвом і залежно від виду виробничої практики вивчають технологію, організацію та управління виробництвом, обладнання, що при цьому використовується, заходи щодо підвищення якості продукції, виконують обов’язки спеціаліста на робочому місці за безпосереднього керівництва з боку фахівців баз практики