Меню

Відбувся захист дипломних робіт

24 та 25 лютого 2016 р. працювала державна екзаменаційна комісія по захисту дипломних робіт здобувачами вищої освіти денної форми навчання за ОКР „Магістр” спеціальності 8.09010105 „Селекція та генетика сільськогосподарських культур” і  8.09010108 "Насінництво та насіннєзнавство".

Екзаменаційна комісія (ЕК) призначена в такому складі: Мамалига В.С. (голова ЕК, завідувач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин Вінницького національного аграрного університету,професор, к. біол. н.), Рябовол Л.О. (д. с.-г. н., професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології ім. І.П. Чучмія Уманського НУС), Полторецький С.П. (д. с.-г. н., професор кафедри рослинництва Уманського НУС), Опалко А.І. (к. с.-г. н., професор кафедри  генетики, селекції рослин та біотехнології ім. І.П. Чучмія Уманського НУС).

Рішенням державної екзаменаційної комісії за результатами захисту дипломних робіт: 11 випускникам  присвоїти кваліфікацію дослідника із селекції та генетики сільськогосподарських культур; 5 випускникам присвоїти кваліфікацію магістра із насінництва та насіннєзнавства з видачею їм диплому встановленого зразка.