Меню

Захист кваліфікаційних робіт 2023

З 5 по 22 грудня 2023 року в Уманському національному університеті садівництва на факультеті агрономії відбувся захист кваліфікаційних робіт студентів денної форми навчання поданих на здобуття ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 201 Агрономія. 

З 234 кваліфікаційних робіт допущених до захисту, 53 виконано під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології. 

Члени екзаменаційної комісії ( Полторецький С. П., Рябовол Л.О., Черно О.Д. та Яценко А.О.) відмітили актуальність, новизну, практичне значення проведених досліджень та високий рівень підготовки магістрантів.

                                                                                                                                                        Інна ЛЮБЧЕНКО