Меню

Діордієва Ірина Павлівна

Діордієва Ірина Павлівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Посада: Доцент
Email: genetika2015@udau.edu.ua

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

  

 

Прізвище, ім’я, по-батькові НПП Діордієва Ірина Павлівна
Посада Доцент
Освіта Уманський національний університет садівництва, 2011 р.
Дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур. Диплом ЕР №41906747 від 22 грудня 2011 р.
Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук
Диплом ДК №034352 від 26 лютого 2016 р.
Спеціальність: 06.01.05 «Селекція і насінництво»
Аспірантура 2012-2015 рр., Уманський національний університет садівництва
Тема дисертаційної роботи Створення та оцінка чотиривидових форм тритикале
Вчене звання

доцент кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології

Атестат АД № 007582 від 15 квітня 2021 року (протокол Атестаційної комісії №5 від 4 березня 2021 р.)

Останнє підвищення кваліфікації

Білоцерківський національний аграрний університет Інститут післядипломного навчання, м. Біла Церква; курси підвищення кваліфікації (стажування). Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК  00493712/000500-17 від 26.05.2017 р.

ЗАТ "Nando" (Литва). Міжнародне стажування за темою «Agricultural innovative technologies for sustainable future: theory and practical application of Surfactants and Microbiological products». Сертифікат учасника від 11.03.2021 р. 

Нагороди, звання Почесна грамота Уманського національного університету садівництва (2016 р.)
Почесна грамота Уманського національного університету садівництва (2017 р.)
Почесна грамота Черкаської обласної організації працівників агропромислового комплексу (2017 р.)
Почесна грамота Уманської райдержадміністрації (2018 р.)
Почесна грамота Уманської районної ради (2018 р.)
Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОДА (2019 р.)
Почесна грамота Уманського національного університету садівництва (2019 р.)
Подяка Уманської міської ради (2021 р.)
Особливі відзнаки Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020-2022 рр.)
Стаж роботи: загальний – 15 років
педагогічний – 6 років
Дисципліни, що викладає: «Біотехнологія в рослинництві», «Спеціальна селекція і насінництво польових культур», «Насінництво с.-г. культур», «Екологічна експертиза насіннєвих технологій».
Сфера наукових інтересів Селекція, насінництво, біотехнологія
Тема дослідження Теоретичні основи створення вихідних матеріалів у селекції на якість зерна пшениці та тритикале

 

 

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯ, МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

Монографії
1. Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Полторецький С. П., Коцюба С. П. Селекційне вдосконалення тритикале за використання пшениці спельта: монографія. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 214 с.
2. Наукові, методологічні та практичні підходи до проблем сучасної агрономії: монографія. За ред.. О. І. Улянич. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021 р. 452 с.
Наукові статті у журналах з індексом цитування:
1. Diordiieva I., Riabovol L., Riabovol Ia., Serzhuk O., Novak A., Kotsiuba S. The characteristic of wheat collection created by Triticum aestivum L./Triticum spelta L. hybridization. Agronomy research. 2018. Vol. 16. № 4. Р. 45–53.
2. Riabovol Ia., Riabovol L., Diordiieva I., Poltoretskyi S., Lubchenko A., Kononenko L., Kryzhanovskyi V. Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographically remote forms. Ukrainian journal of ecology. 2018. Vol. 8. Iss. 3. P. 33–36.
3. Диордиева И. П., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Ренгач П. Н., Коцюба С. П., Макарчук М. А. Использование спельты (Triticum spelta L.) в селекции на качество зерна тритикале. Сельскохозяйственная биология. 2019. Т. 54. № 1. С. 31–37.
4. Poltoretskyi S., Riabovol L., Diordiieva I., Riabovol I., Yatsenko A. Sowing parameters influenced on proso millet quality and yielding capacity. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9 Iss. 4. P. 606–610.
5. Диордиева И. П., Рябовол Я. С., Кочмарский В. С.,  Рябовол Л. О. О результатах селекции пшеницы спельта на продуктивность и качество зерна. Сельскохозяйственная биология. 2020. Т. 55. № 3. С. 52–64.
6. Diordiieva I., Riabovol Ia., Riabovol L., Serzhuk O., Novak Zh., Cherno O., Karychkovska S. Triticale breeding improvement by the intraspecific and remote hybridization. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(4). P. 67–71.
7. Diordiieva I., Kochmarskyi V., Riabovol Ia., Riabovol L, Serzhuk O. Enrichment of the winter triticale gene pool under intergeneric hybridization. Agronomy research. 2021. Vol. 19. Iss. 3. P. 1406–1422.
Наукові статті у закордонних виданнях:
1. Диордиева И. П., Парий Ф. Н. Создание четыревидовых форм тритикале. Земледелие и защита растений. 2015. № 5 (102). С. 35−42.
2. Riabovol L. O., Diordiieva I. P., Riabovol Ya. S., Polyanetska I. O., Lubchenko A. I., Novak Zh. M. Triticale breeding improvement with the use of spelt wheat (Triticum spelta L.). Journal of food, agriculture and environment. 2018. Vol. 16. № 1. P. 54-58.
3. Диордиева И. П., Рябовол Я. С. Показатели качества зерна образцов пшеницы, созданных путем гибридизации Triticum aestivum L./Triticum spelta L. Вестник Белорусской государственной сельхоскохозяйственной академии. 2018. № 4. С. 35–39.
Наукові статті у фахових виданнях:
1. Діордієва І. П., Парій Ф. М. Використання морфологічних ознак жита для виділення пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2015. № 1. С. 25−32. 
2. Діордієва І. П., Парій Ф. М. Використання ознаки «стерильність-фертильність» пилку для відбору пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале. Селекція і насінництво. 2015. Вип. 107. С. 45−52.. 
3. Діордієва І. П., Рябовол Я. С. Добір пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале за наявністю морфологічних ознак спельти. Селекція і насінництво. 2016. Вип 110. С. 54-58.
4. Діордієва І. П., Єщенко О. В., Новак Ж. М. Урожайність та вміст клейковини в зерні сортів та гібридних популяцій пшениці спельти. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2017. Вип. 90. С. 173–179.
5. Діордієва І. П., Новак Ж. М. Вміст клейковини та її якість в зерні колекційних зразків чотиривидових тритикале. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. 2017. №2. С. 68–72.
6. Новак Ж. М., Полянецька І. О., Коцюба С. П., Діордієва І. П. Крупність насіння сортів ячменю ярого різного походження. Вісник УНУС. 2018. №1. С. 54–58.
7. Діордієва І. П. Колекція сортозразків пшениці спельта Уманського НУС. Генетичні ресурси рослин. 2018. Вип. 23. С. 25–34.
.
8. Діордієва І. П. Екологічна пластичність та стабільність нових сортозразків пшениці мʼякої за врожайністю. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства». 2018. Вип. 4. С. 36–42. 
9. Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Діордієва І. П. Стійкість до хвороб зразків пшениці м’якої озимої, створених гібридизацією географічно віддалених форм. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2019. Вип. 65. С. 124–133..
10. Діордієва І. П., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. Агробіологічний потенціал та походження сорту тритикале озимого Стратег. Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 2 (78).
11. Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Агробіологічний потенціал та походження сорту тритикале озимого Наварра. Вісник ПДАА. 2019. № 2 (93). С. 13–20.
12. Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Походження та агробіологічна характеристика сорту пшениці м’якої озимої Артаплот. Зернові культури. 2019. № 1. С. 7–12.
13. Діордієва І. П. Характеристика ліній пшениці м’якої озимої, створених за участю пшениці спельта. Генетичні ресурси рослин. 2019. Вип. 1. С. 57–62.
14. Діордієва І. П. Прогнозування параметрів моделі сорту пшениці спельта для умов Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць УНУС. 2020. Вип. 96. С. 113–125.
15. Діордієва І. П. Характеристика спельтоподібних форм пшениці, створених за гібридизації Triticum Aestivum L. × Triticum Spelta L. Агробіологія. 2020. Вип. 157. С. 29–35.
16. Діордієва І. П., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Голубенко О. В. Збагачення генофонду тритикале озимого за внутрішньовидової гібридизації. Збірник наукових праць УНУС. 2021. Вип. 98. С. 84–92.
17. Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Діордієва І. П. Створення банку селекційного матеріалу жита озимого in vitro. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2021. Вип. 99. С. 29–37.
Статті в збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей:
1. Діордієва І. П. Використання пшениці спельти в селекції тритикале. Матеріали міжнародної наукової конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми» 18–20 березня 2015 р. Умань, 2015. С. 21.
2. Діордієва І. П., Єщенко О. В. Сучасний стан і перспективи селекції пшениці спельта. Матеріали міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» 16−18 березня 2016 р. Умань, 2016. С. 72. 
3. Єщенко О. В., Діордієва І. П. Біоетанол як альтернативне паливо у світі та в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» 16−18 березня 2016 р. Умань, 2016. С. 89.
4. Діордієва І. П., Єщенко О. В. Оцінка короткостеблових форм чотиривидових тритикале за основними господарсько-цінними ознаками. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Селекція, насінництво, технології вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи» 25−26 квітня 2016 р. тези доповідей. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 100−102.
5. Діордієва І. П. Висота рослин гібридних популяцій пшениці спельти. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» 7 червня 2017 р. Київ, 2017. С. 36–37.
6. Єщенко О. В., Парій Ф. М., Діордієва І. П. Самофертильність похідних ЧС-форм буряків в умовах Уманського НУС. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Селекція, насінництво, технології вирощування круп’яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи» 25−26 квітня 2016 р. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 105−107.
7. Діордієва І. П., Єщенко О. В., Полянецька І. О. Урожайність зразків пшениці спельти озимої в умовах Уманського НУС. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» 20 квітня 2016 р. Умань, 2016. С. 25−27.
8. Єщенко О. В., Діордієва І. П., Полянецька І. О. Контроль плоїдності буряків кормових ex vitro за показниками кількості хлоропластів у продихових клітинах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні технології виробництва рослинницької продукції» 20 квітня 2016 р. Умань, 2018. С. 27−30.
9. Діордієва І. П., Бурківський К. А., Мостовик В. В. Аналіз колекційних зразків пшениці мʼякої за вмістом клейковини. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні агротехнології». Умань, 2018. С. 74–76.
10. Діордієва І. П. Аналіз нових сортозразків пшениці мʼякої за показниками екологічної пластичності та стабільності. Матеріали Всеукраїнської наук.-практичної конференції «Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі». Умань, 2018. С. 36–39.
11. Діордієва І. П., Бабій М. М., Махотін В. А. Аналіз колекційних зразків пшениці мʼякої отриманих за участю пшениці спельта. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю факультету агрономії. Умань, 2018. С. 83-85.
12. Діордієва І. П., Даскал І. О., Бабій П. М. Характеристика колекційних сортозразків пшениці спельти за проявом господарсько-цінних ознак. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю факультету агрономії. Умань, 2018. С. 81-83.
13. Діордієва І. П., Полянецька І. О., Новак Ж. М. Показники продуктивності колоса сортозразків пшениці спельти селекції Уманського НУС. Матеріали VІІ міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта». Умань, 2018 р. С. 65–68.
14. Полянецька І. О., Новак Ж. М., Діордієва І. П. Характеристика гібридних популяцій пшениці озимої, створених за участю Triticum Spelta L. за основними показниками на якість зерна. Матеріали VІІ Міжнародної конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 2018. С. 211-213.
15. Новак Ж. М., Діордієва І. П. Урожайність сортозразків пшениці твердої ярої за різної норми висіву. Матеріали VІІ Міжнародної конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). Умань, 2018. С. 186-188.
16. Диордиева И. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О., Коцюба С. П. Экологическая пластичность и стабильность образцов пшеницы спельты по урожайности зерна. Материалы Международной конференции «Science and education a new dimension. Natural and technical sciences». Будапешт, 2018. C. 7–9.
17. Рябовол Я. С., Диордиева И. П., Коцюба С. П., Новак Ж. М., Новак А. В. Адаптивная селекция пшеницы мягкой озимой на устойчивость к грибковым заболеваниям с использованием эколого-географически отдаленных форм. Material of the international research and practical conference “The development of nature sciences: problems and solutions”. Brno, the Czech Republic, 2018. P. 56–59.
18. Діордієва І. П. Адаптивні особливості пшениці спельта за кількісними ознаками якості зерна. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції». Кам’янець-подільський, 2019. С. 94–96.
19. Діордієва І. П. Екологічна пластичність та стабільність нових сортозразків тритикале озимого за врожайністю. Матер. міжнародної а науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки та освіти». Львів, 13-14 листопада 2019 року. С. 53–54.
20. Діордієва І. П., Завалко О. С. Аналіз гібридних популяцій Triticum aestivum L. × Triticum spelta L. за вмістом клейковини. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання агротехнологій». Умань, 2019. С. 42–44.
21. Diordiieva I. Breeding results on productivity and grain quality of winter wheat. Proc. Of int. science conf. “Theoretical foundations of modern science and practice”. Melbourne, Australia 06-07 April 2020. P. 34–38
22. Диордиева И. П. Характеристика образцов пшеницы спельта (Triticum spelta L.) селекции Уманского НУС. Материалы Международной научно-практической конференции «Селекция и генетика: инновации и перспективы», посвященная 100-летию кафедры селекции и генетики. Горки, 20.11. 2020. 52-54 с.
23. Diordiieva I.P., Kotsuyba S.P., Manchuk V.V., Danylenko I.V. Breeding results on productivity and grain quality of winter wheat. Proc. of I International Scientific and Theoretical Conference “Modernization of today’s science: experience and trends” (Singapore, Republic of Singapore, May 21). Singapore, 2021. P. 130–132.
24. Novak A., Diordiieva I., Gorobets V. Analysis of the winter triticale samples created by intergeneric hybridization. Proc. of II International Scientific and Theoretical Conference «Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives» (1 October, Vilnius, Republic of Lithuania). Vilnius, 2021. Р. 89–92.
25. Діордієва І. П. Розширення генофонду тритикале озимого віддаленою гібридизацією. Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання). (19 березня 2021 р.). Умань, 2021. С. 69–72.
Вітчизняні патенти:
1. Діордієва І. П., Рибалка О. І., Парій Ф. М., Парій М. Ф., Парій Я. Ф., Рябовол Я. С., Заболотна І. Р., Єщенко О. В., Любич В. В. Пат. № 101705 Україна. Спосіб створення і відбору повністю та/або частково пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале. Заявл. 06.04.2015.; опубл. 25.09.2015.; бюл. № 18.
2. Діордієва І. П., Рибалка О. І., Парій Ф. М., Парій М. Ф., Парій Я. Ф., Рябовол Я. С., Заболотна І. Р. , Єщенко О. В., Любич В. В. Пат. № 101706 Україна. Спосіб відбору повністю та/або частково пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале. заявл. 06.04.2015.; опубл. 25.09.2015.; бюл. № 18.
3. Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Любченко А. І., Діордієва І. П. Пат. №136523 Україна. Спосіб індукування калюсної тканини рижію ярого. (Україна); заявл. 22.02.2019; опубл. 27.08.2019; бюл. №16.
4. Парій Ф.М., Парій Я.Ф., Парій М.Ф, Новак Ж.М., Полянецька І.О., Задерака О.І., Рябовол Л.О., Рябовол Я.С., Заболотна І.Р., Діордієва І.П., Якимчук Р.А., Любич В.В.   Пат. № 190375 Україна. На сорт рослин – Наварра. Тритикале (озиме). Дата пріоритету 27.03.2015; дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 28.03.2019. 
5. Парій Ф.М., Парій М.Ф, Парій Я.Ф., Рябчун В.К., Рябовол Л.О., Рябовол Я.С., Задерака О.І., Діордієва І.П., Заболотна І.Р., Любич В.В. Пат. № 190376 Україна. На сорт рослин – Стратег. Тритикале (озиме). Дата пріоритету 27.03.2015; дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 28.03.2019. 
6. Парій Ф.М., Парій М.Ф, Парій Я.Ф., Рябчун В.К., Рябовол Л.О., Рябовол Я.С., Задерака О.І., Діордієва І.П., Заболотна І.Р., Любич В.В. Пат. № 190224 Україна. На сорт рослин – Артаплот. Пшениця м’яка (озима). Дата пріоритету 27.03.2015; дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 28.03.2019. 
7. Cвідоцтво № 180915 «Про авторство на сорт рослин». Наварра. Тритикале (озиме). Заявка № 15022003. Автор(и): Парій Ф. М., Парій М. Ф, Парій Я. Ф., Рябчун В. К., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Задерака О. І., Діордієва І. П., Заболотна І. Р., Любич В. В.
8. Cвідоцтво № 180916 «Про авторство на сорт рослин». Стратег. Тритикале (озиме). Заявка № 15022004. Автор(и): Парій Ф. М., Парій М. Ф, Парій Я. Ф., Рябчун В. К., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Задерака О. І., Діордієва І. П., Заболотна І. Р., Любич В. В.
9. Cвідоцтво № 180868 «Про авторство на сорт рослин». Артаплот. Пшениця м’яка (озима). Заявка № 15012037. Автор(и): Парій Ф. М., Парій Я. Ф., Парій М. Ф, Новак Ж. М., Полянецька І. О., Задерака О. І., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Заболотна І. Р., Діордієва І. П., Якимчук Р. А., Любич В. В.
10. Cвідоцтво № 200655 «Про авторство на сорт рослин». Уманська царівна. Пшениця м’яка (озима). Заявка № 18012031. Автор(и):  Рябовол Л. О., , Парій Я. Ф., Парій М. Ф, Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Парій Ю. О., Бреус О. С., Полторецький С. П.
Інша навчально-методична література:
1. Діордієва І. П. Можливі небезпеки від використання трансгенних організмів та їх відмінності від нетрансгенних. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Біотехнологія в рослинництві», «Біотехнологія в насінництві та насіннєзнавстві» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018. 12 с.
2. Рябовол Л. О., Діордієва І. П. Виділення нуклеїнових кислот з клітин рослин. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Біотехнологія в рослинництві», «Біотехнологія в насінництві та насіннєзнавстві» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018. 12 с.
3. Діордієва І. П. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.0900101 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2016. 12 с. 
4. Діордієва І. П. Насінництво сільськогосподарських культур. Методичні рекомендації для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2016. 12 с.
5. Діордієва І. П. Планування і організація насінницьких посівів кукурудзи. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 12 с.
6. Діордієва І. П., Новак Ж. М. Методика інспектування зернових культур. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018. 16 с.
7. Діордієва І. П. Планування і організація насінницьких посівів пшениці. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 12 с.
8. Діордієва І. П., Новак Ж. М. Складання схеми насінництва конкретної культури. Розрахунок необхідної кількості насіннєвого матеріалу для конкретної площі посіву. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2018. 12 с.
9. Діордієва І. П. Стандарти на насіння. Нормування якості насіння. Характеристика стандартів. Базисні норми, обмежувальні. Система розрахунків за насіння. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 12 с.
10. Діордієва І. П. Планування і організація насінницьких посівів буряків. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 12 с.
11. Діордієва І. П. Планування і організація насінницьких посівів соняшнику. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Насінництво сільськогосподарських культур» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 12 с.
12. Діордієва І. П. Методика і техніка селекційного процесу жита. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Спеціальна селекція і насінництво польових культур», «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 8 с.
13. Діордієва І. П. Методика і техніка селекційного процесу пшениці. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Спеціальна селекція і насінництво польових культур», «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 12 с.
14. Діордієва І. П. Методика і техніка селекційного процесу тритикале. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Спеціальна селекція і насінництво польових культур», «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 8 с.
15. Діордієва І. П. Методика і техніка селекційного процесу кукурудзи. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Спеціальна селекція і насінництво польових культур», «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 12 с.
16. Діордієва І. П. Методика і техніка селекційного процесу соняшнику. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Спеціальна селекція і насінництво польових культур», «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. – Умань: УНУС, 2019. 20 с.
17. Діордієва І. П. Методика і техніка селекційного процесу ячменю. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисциплін «Спеціальна селекція і насінництво польових культур», «Селекція і насінництво гетерозисних гібридів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 16 с.
18. Діордієва І. П. Агроекологічний моніторинг. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Екологічна експертиза насіннєвих технологій» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 201 «Агрономія» вищих аграрних закладів освіти IV рівня акредитації. Умань: УНУС, 2019. 20 с.

  

  

Сертифікат - міжнародне стажування

Якісна характеристика викладача

Наукові публікації

Методичні вказівки  

Викладає навчальні дисципліни: 

  - Біотехнологія в рослинництві

 - Спеціальна селекція і насінництво польових культур 

  - Селекція і насінництво гетерозисних гібридів

  - Екологічне насінництво (коледжі)

- Екологічне насінництво (магістр)

- Молекулярна генетика та генетична інженерія